ENERGIECONCEPTEN

Concept nieuwbouwwoningen

De begane grond wordt uitgevoerd met vloerverwarming, hier wordt de meeste energie verbruikt. Voor het comfort adviseren wij om ook de zolder uit te voeren met vloerverwarming om zo de koude val in het trapgat te voorkomen. De badkamer wordt uitgevoerd met een elektrische radiator.

Op de slaapkamers wordt 1 extra WCD aangebracht voor het later kunnen plaatsen van een elektrische radiator of IR paneel.

Voor de opwekking worden 2 warmtepompboilers opgesteld, de Elco Aerotop DHW 200 voor de begane grond en de Elco Aerotp DHW 250 sys voor het warmtapwater en de verwarming op zolder.

Middels de warmtepompboiler Elco Aerotop 250 sys wordt de woning voorzien van warmtapwater.

Afhankelijk van de EPC eis kan er een Nebia douche of Blue  douche WTW worden toegepast. Uiteraard is een traditionele waterbesparende douche of douche WTW ook mogelijk. 

De woning wordt geventileerd middels het Siegenia decentrale WTW systeem. Op de begane grond worden in de woonkamer en de keuken in de voor- en/of achtergevel een unit geplaatst.  Deze units zorgen het hele jaar door voor een comfortabel binnenklimaat met een aangename temperatuur en verse lucht in ruimten op de begane grond. Het systeem werkt volledig automatisch.

Op de verdieping wordt de ventilatielucht afgevoerd middels een Zehnder Comfofan ventilatiebox en toegevoerd middels ventilatieroosters boven/in de ramen van de slaapkamer(s). Voor de verdieping wordt de ventilatielucht afgezogen in de keuken, toiletruimte, technische ruimte, wasmachineruimte en badkamer.

Om te voldoen aan de EPC eis van 0,4  zijn zonnepanelen benodigd. Afhankelijk van de oriëntatie en isolatiewaarden zal dit variëren, per project zal dit moeten worden berekend.  

EQw V2.0

Het uitgangspunt van dit concept zit hem in de vloerverwarming die door heel het gebouw is aangebracht als één zone. Hierdoor worden temperaturen van de verschillende appartementen met elkaar uitgewisseld. Immers door de verschillen in oriëntatie van de diverse appartementen zullen de appartementen energie aan elkaar uitwisselen zonder inzet van de centrale opwekking.  Uitgangspunt is een basistemperatuur te maken van 18°. Mocht de temperatuur hieronder komen dan zal een collectieve opwekking zorgen voor een aanvoertemperatuur van ± 25°.

De aanvullende verwarming wordt wel individueel per appartement en eventueel per ruimte geregeld door een elektrische radiator of stralingspaneel.

Hier wordt gebruik gemaakt van de vloerverwarming welke collectief wordt omgeschakeld naar vloerkoeling, ook hier wordt er niet geregeld op ruimtetemperatuur maar op watertemperatuur.

Als basis is een collectief buffervat met CV water voorzien van ± 45-50º. Ieder appartement krijgt een elektrisch booster welke 58° op het tappunt levert en een CW klasse van 4 tot 5 kan leveren. Optie tot CW 6 is mogelijk.

De booster is legionella vrij.

Deze bestaat uit een 4 pijpssysteem:

  • Aanvoer en retour laagtemperatuur voor de vloerverwarming en vloerkoeling
  • Aanvoer en retour midden-temperatuur voor het warmtapwater

Collectief opwekkingssysteem met een water-waterwarmtepomp gekoppeld aan een Dry-cooler welke tijdens koelbedrijf gratis warmte maakt. Deze installatie bestaat uit 2 buffervaten en 3-6 warmtepompen afhankelijk van de grote van het appartementengebouw. 

Als aanvulling voor het behalen van de EPC zullen  PV panelen worden gemonteerd en aangesloten worden op de collectieve installatie om zo het energieverbruik van de warmtepomp voor een deel te kunnen compenseren. Gemiddeld zijn er voor een EPC van 0,4 0-4 PV panelen per appartement nodig. Voor een energieneutraal gebouw (EPC 0,0) zijn ca. 8-14 PV panelen per appartement nodig. Eventueel aangevuld met de Blue douche WTW of een Nebia douche

Ieder appartement heeft een eigen elektra aansluiting en heeft zijn eigen energie afrekening voor wat betreft E-radiatoren, E-booster en overig E verbruik.

De basis warmte voor de vloerverwarming wordt niet apart gemeten, enerzijds omdat de temperatuur verschillen minimaal zijn en slecht te meten zijn en anderzijds omdat de totale installatie inclusief PV panelen nauwelijks energie verbruikt (wel gerekend met saldering).

Voor het warmtapwater kan dit ook gelden echter, dit is een keuze aan de opdrachtgever en toetsing van de warmtewet.

De warmtepompen van de collectieve installatie hebben een eigen regeling welke op afstand is te beheren. Er is dus geen overkoepelend GBS noodzakelijk.

De appartementen worden voorzien van een monitoringssysteem welke de belangrijkste energiestromen registreert, belangrijk is de registratie van de inzet van de E-radiatoren om zo een terugkoppeling te kunnen geven aan de collectieve installatie.