ENERGIECONCEPTEN

Concept nieuwbouwwoningen

De begane grond wordt uitgevoerd met vloerverwarming, hier wordt de meeste energie verbruikt. Voor het comfort adviseren wij om ook de zolder uit te voeren met vloerverwarming om zo de koude val in het trapgat te voorkomen. De badkamer wordt uitgevoerd met een elektrische radiator.

Op de slaapkamers wordt 1 extra WCD aangebracht voor het later kunnen plaatsen van een elektrische radiator of IR paneel.

Voor de opwekking worden 2 warmtepompboilers opgesteld, de Elco Aerotop DHW 200 voor de begane grond en de Elco Aerotp DHW 250 sys voor het warmtapwater en de verwarming op zolder.

Middels de warmtepompboiler Elco Aerotop 250 sys wordt de woning voorzien van warmtapwater.

Afhankelijk van de EPC eis kan er een Nebia douche of Blue  douche WTW worden toegepast. Uiteraard is een traditionele waterbesparende douche of douche WTW ook mogelijk. 

De woning wordt geventileerd middels het Siegenia decentrale WTW systeem. Op de begane grond worden in de woonkamer en de keuken in de voor- en/of achtergevel een unit geplaatst.  Deze units zorgen het hele jaar door voor een comfortabel binnenklimaat met een aangename temperatuur en verse lucht in ruimten op de begane grond. Het systeem werkt volledig automatisch.

Op de verdieping wordt de ventilatielucht afgevoerd middels een Zehnder Comfofan ventilatiebox en toegevoerd middels ventilatieroosters boven/in de ramen van de slaapkamer(s). Voor de verdieping wordt de ventilatielucht afgezogen in de keuken, toiletruimte, technische ruimte, wasmachineruimte en badkamer.

Om te voldoen aan de EPC eis van 0,4  zijn zonnepanelen benodigd. Afhankelijk van de oriëntatie en isolatiewaarden zal dit variëren, per project zal dit moeten worden berekend.  

EQw V2.1

De verwarming bestaat uit vloerverwarming als hoofdverwarming, er bestaat ook een mogelijkheid om dit aan te vullen met elektrische radiatoren of IR panelen om zo de regelbaarheid te vergroten.

Hier wordt gebruik gemaakt van de vloerverwarming welke collectief wordt

omgeschakeld naar vloerkoeling. Mocht in het voor-najaar nog behoefte zijn aan warmte dan kan hier naartoe overgeschakeld worden per appartement.  

Als basis is een collectief buffervat met c.v. water voorzien van ca. 45-50°C, ieder appartement krijgt een elektrisch booster welke gegarandeerd 58°C op het tappunt levert met een CW klasse van 4.

De booster is gegarandeerd legionella vrij.

Deze bestaat uit een 4-pijpssysteem:

  • Aanvoer en retour laagtemperatuur voor de vloerverwarming en vloerkoeling
  • Aanvoer en retour midden-temperatuur voor het warmtapwater

Collectief opwekkingssysteem met een water-waterwarmtepomp gekoppeld aan

een Dry-cooler welke gevuld is met glycol. Deze installatie bestaat uit 2 buffervaten en 3-6 warmtepompen afhankelijk van de grote van het appartementengebouw. Door inventieve energie uitwisseling in zowel koel- als verwarmingsbedrijf wordt er gedurende een groot deel van het jaar “gratis” warmtapwater gemaakt. De scop’s liggen dermate hoog dat ze vergelijkbaar zijn met een WKO systeem. De dry-coolers worden naast vermogen ook uitgelegd op geluid zodat voldaan kan worden aan de eis van < 40 dBa.

Er is een keuze in energiemonitoring, zowel warmtapwater als verwarming zijn te

meten waardoor volledig kan worden voldaan aan de warmtewet.

De warmtepompen van de collectieve installatie hebben een eigen regeling welke op afstand is te beheren, er is dus geen overkoepelend GBS noodzakelijk. Echter voor de meldingen overige componenten is het wel aan te bevelen een klein GBS toe te passen.

Opwekking  € 3.500,00 – € 5.000,00
Distributie  € 5.000,00
Afgifte (80 m2)  € 2.500,00
PV  € 0,00  
EPC  ≈ 0,4